Forever Young


Més jove, per més temps…..
Més jove, per més temps…..
Forever Young prevé i tracta les conseqüencies del envelliment de la pell mitjantçant la protecció de la seva estructura interna i la correcció dels síntomes externs del pas del temps